Utställning/premiering

Röding RS 405
Generalmönstring - 09
Bjärsjölagård
40p
Flisa RS 6187
Premiering -09
Bollerup
Föl vid sidan
40p
Tintin
Utställning -12
Huseby
37p
Tintin
Utställning
Gånarp -12
39p + handler rosett
Silver
Hingstpremiering
Laholm 2013
76799=38p
3 års premiering
37p
Klass 2
Hjärnarp