• Röding RS 405

  Rödskäck
  40p
  104cm i mankhöjd
  Inkörd
  Travrekord 2,26,9
  Mycket bra lynne, lugn och trygg.

  3500kr + moms
  inkl bete
  handbetäckning